Pytanie ustne w sprawie aspektów prawnych, naukowych i technicznych ewentualnego moratorium dotyczącego produktów spożywczych uzyskanych ze sklonowanych zwierząt. Klonowanie zwierząt Pytanie ustne nr 2009/04 złożone przez Pilar Ayuso  w  sprawie aspektów prawnych, naukowych i technicznych ewentualnego moratorium  dotyczącego produktów spożywczych uzyskanych ze sklonowanych zwierząt.  

P. Ayuso podkreśliła rolę jaką odgrywa oznakowanie żywności. Jednocześnie  zauważyła, że nie należy narzucać społeczeństwom konsumpcji żywności uzyskanej  ze sklonowanych zwierząt.

Klonowanie zwierząt - owca Dolly - pierwsze sklonowane zwierze

Klonowanie zwierząt – owca Dolly – pierwsze sklonowane zwierze

Kolejnym ważnym aspektem jest to jak odnosić się do  potomstwa tych zwierząt. Ważne jest zarówno zdrowie obywateli jak i ochrona  zwierząt.

Przedstawicielka Komisji DG SANCO – W 2008 r. został przygotowany przez  EFSA raport dot. żywności pochodzącej ze zwierząt klonowanych i okazało się, że  nie ma żadnej różnicy pomiędzy żywnością pochodzącą od zwierząt klonowanych i  naturalną żywnością. Nie istnieje widoczne ryzyko zarówno dla ludzi jak i dobrostanu  zwierząt. Nie ma obecnie metody, która służyłaby kontroli zwierząt klonowanych i  ich potomstwa.  Wszyscy wypowiadający się posłowie podkreślili konieczność właściwego  informowania pacjentów o takich produktach oraz etykietowania żywności.